Ett trygghetslarm har 2 huvudsakliga syften, att skydda människor i utsatta situationer och att ge anhöriga sinnesro. Framförallt så handlar det om att ge en ökad trygghet för äldre personer men också människor som på ett eller annat sätt har ett handikapp. Men hur fungerar det då med trygghetslarm? Vad ska då larmet innefatta, hur skaffar man ett trygghetslarm och måste det komma ifrån den kommun där du bor? Kan du skaffa ett trygghetslarm privat. Vi reder i denna artikel ut frågetecknen.

Köpa larmet privat

Du kan alltid ansöka om ett kommunalt finansierat trygghetslarm i den kommunen som den behövande är boende i. Det finns regler som avgör om personen är berättigad till ett trygghetslarm och handläggningstiden kan variera. Du kan också köpa trygghetslarmet privat och installera det till din anhöriga. Det finns en mängd alternativ för dig som har en äldre eller handikappad anhörig men vi har valt att titta på en lösning från larmtillverkaren Ajax och deras partner Designlarm.

Larmknappen – Basen i trygghetslarmet

Det man absolut behöver för att ha ett säkert trygghetslarm är larmknappar. En larmknapp från Designlarm skickar ett larm om hjälp när den blir intryckt och alla som är upplagda i systemet får då larmsignalen direkt i sin mobiltelefon. Detta gör att vi snabbt kan agera och kontakta personen som utlöst larmet. Det system vi tittar på saknar visserligen positionering vilket gör att vi inte kan se exakt var personen som utlöst larmet befinner sig men vi utgår ifrån att larmet, i princip, alltid triggas i hemmiljö. Om personen gett sig av hemifrån så har förvisso knappen en räckvidd på 1500 meter från centralenheten vilket gör att vi kan söka i närområdet. Personen kan också positioneras genom sin mobiltelefon.

Kamera – Trygghet mot integritet

Detta larm har möjlighet för kamerainstallation i den behövandes bostad. Kameran ger anhöriga en unik möjlighet att vid utlösta larm ta bild på begäran ifrån de kameror som sitter i bostaden. Detta kan naturligtvis kännas integritetskränkande men samtidigt så ska de finnas för att skydda och hjälpa personen. En människa som ramlat i sin lägenhet föredrar nog att anhöriga kan se dem på kamera så att undsättning kan ske.

Enkel installation och användning

Designlarm och Ajax levererar ett professionellt men enkelt trygghetslarm. Designlarm erbjuder alltid förkonfiguration på sina larmlösningar vilket gör att du som kund alltid kan få ditt larm helt färdigt och klart att användas. Du lägger enkelt till användare i appen och larmen går direkt till din mobiltelefon.

Du kan även komplettera larmet med bland annat brandvarnare för att på så vis ha ännu bättre översikt och skydda dina anhöriga.