Valco Melton är ett globalt företag som specialiserar sig på utveckling, tillverkning och försäljning av limsystem och kvalitetsutrustning för limapplikationer. Företaget har sitt ursprung i företaget Valco Cincinnati Inc., som grundades 1952 i Cincinnati, Ohio, USA. År 2012 förvärvade de Melton Machine & Control Company, ett företag som hade varit en framstående aktör inom limapplikationsteknik sedan 1960-talet. Efter sammanslagningen tog företaget namnet Valco Melton och blev en ännu starkare spelare på marknaden för limsystem.

Valco Melton har genom åren etablerat sig som en av de ledande tillverkarna av limapplikationsutrustning och lösningar för en mängd olika industrier, inklusive förpackningar, tryck, träbearbetning, fordonsindustri, livsmedelsindustrin och mer. De har ett omfattande sortiment av produkter som syftar till att lösa kundernas limrelaterade utmaningar och optimera limprocesserna för effektivitet och kvalitet.

Utmaningarna som Valco Meltons produkter löser

En av de främsta utmaningarna som Valco Meltons produkter löser är att säkerställa en exakt och jämn applicering av lim. Limapplikation är avgörande i olika industrier för att säkra kvaliteten och hållbarheten hos produkterna. Valco Meltons utrustning garanterar att rätt mängd lim appliceras på rätt plats med minimalt spill eller överdriven användning av lim. Detta minskar avfall och sparar företag pengar på limkostnader samtidigt som det förbättrar produkternas prestanda och hållbarhet.

Vilka industrier använder deras produkter

Förpackningsindustrin är en av de största användarna av Valco Meltons produkter. I denna industri är det viktigt att försegla förpackningar noggrant för att undvika läckage och försäkra att produkterna inte förorenas. Valco Melton erbjuder högteknologiska limapplikationssystem som säkerställer att förpackningarna är tätt förslutna, vilket förhindrar läckage och förbättrar produkternas hållbarhet under transport och lagring.

Inom tryckindustrin spelar limapplikation en viktig roll för att binda olika skikt av material eller för att skapa vissa effekter. Valco Meltons limsystem möjliggör en jämn applicering av lim på tryckprodukter, vilket ger en jämn yta och förbättrad estetik.

träbearbetningsindustrin används lim för att sammanfoga träkomponenter och skapa starka och hållbara produkter. Valco Meltons limsystem garanterar en korrekt mängd lim applicerad med precision, vilket resulterar i starka och tillförlitliga träfogar och minimerar risken för limöverskott som kan påverka slutprodukternas kvalitet och utseende negativt.

För fordonsindustrin tillhandahåller Valco Melton specialiserade limapplikationssystem som används i tillverkningen av fordon. Dessa system säkerställer en stark bindning av fordonskomponenter och möjliggör en effektiv och pålitlig produktion av fordon.

livsmedelsindustrin är det avgörande att säkerställa livsmedelssäkerhet och kvalitet. Valco Melton erbjuder hygieniska limsystem som är speciellt utformade för livsmedelsapplikationer för att undvika kontaminering av produkterna.

Företaget har även integrerat digital teknik i sina produkter för att möjliggöra övervakning, fjärrstyrning och datainsamling, vilket gör det möjligt för kunderna att optimera sina limprocesser och göra informerade beslut för att förbättra effektiviteten och minska driftsstörningar.

Stark global närvaro 

Med en stark global närvaro och ett omfattande utbud av limsystem och lösningar fortsätter Valco Melton att vara en betrodd partner för många industrier runt om i världen. Deras innovativa produkter och tekniska expertis gör det möjligt för företag att övervinna limrelaterade utmaningar och förbättra sina produktionssystem. Genom att erbjuda pålitliga och effektiva limapplikationssystem hjälper Valco Melton sina kunder att öka produktionskapaciteten, minska avfall och optimera kvaliteten på sina produkter.